Activitats

Curs Formació Continuada
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Del 5 d'octubre de 2023 al 9 de maig de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 5 d'octubre de 2023 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Avanços en el tractament endovascular de la malaltia arterial perifèrica “below the knee” > Can Caralleu - Sala 2
Moderador:
Dr. Daniel Gil i Sala. Angiologia i Cirurgia Vascular. Hospital Clinic. Barcelona
Malaltia arterial perifèrica. Revisió bibliogràfica.
Ponents:
Dr/Dra. Victoria Gamé Figueroa. Angiologia i Cirurgia Vascular. Hospital Clínic. Barcelona.
Dr. Fabricio Barahona Ulloa. Angiologia i Cirurgia Vascular. Hospital Clínic. Barcelona
Dra. Clara Raventós Tico. Angiologia i Cirurgia Vascular. Hospital Clínic. Barcelona.
Cas Clínic
Ponent:
Dr/Dra. Efrem Gómez. Angiologia i Cirurgia Vascular. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Andorra.
Cas clínic. Tips and tricks
Ponent:
Dr. Núria Torreguitart Mirada. Angiologia i Cirurgia Vascular. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.
Dijous, 9 de novembre de 2023 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 14 de desembre de 2023 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 11 de gener de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 1 de febrer de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 7 de març de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 4 d'abril de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 9 de maig de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 1