Propera Activitat
Curs
Novembre
10
2016
Curs
Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular
Del 6 d'octubre de 2016 al 1 de juny de 2017
10-11-2016 | 18:00 - 20:00 | Sala 2
18:00 - 19:00Introductors i catèters-guia
Ponent: Dr. J.Cordobés
19:00 - 20:00Catèters i microcatèters
Ponent: Dr. B.Benet. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

 

Sessions Online
Per accedir al contingut de les sessions online cal validar-se a la web
ANEURISMES POPLITIS
Santi Riera Batalla
06-10-2016
Causas No Ateromatosas de Enfermedad de la Arteria Poplítea
Nicolo Antonio Rizza Siniscalchi
06-10-2016
PATOLOGIA DE L’ARTÈRIA POPLÍTIA Patologia oclusiva
Xavier Martí Mestres
06-10-2016
Amputacions menors
Claudia Riera
07-04-2016
REVISIÓ DE TÈCNIQUES POC HABITUALS EN AMPUTACIONS MAJORS
Dr.J.Alós
07-04-2016
Paper de la cirurgia oberta del sector fémoro-popliti en el pacient claudicant
J. Royo Serrando
07-01-2016

 


Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular - Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears